دیدار مسئولان هیئت های ورزشی سوارکاری و شطرنج شهرستان پیشوا با سرپرست جدید اداره ورزش وجوانان

حسن پارسافر: برای رونق ورزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن از تمامی نظرات وایده های افراد صاحب نظر و تجربیات پیشکسوتان استفاده خواهیم کرد و در این راه مسئولان هیئت ها باید جهادی کار کنند.
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود