"جام شهدا دانش اموز"

هیت شطرنج با هماهنگی اموزش و پروش مسابقه شطرنج تحت عنوان "جام شهدا دانش اموز" به مناسبت ۱۳ابان بین ۴۰دانش اموز درمدت دو روز , در پنج دور به روش سویسی بر گزار گردید.که به ترتیب اقایان کیوانلو ,محمد امین انصاری,نیما اذری جعفری,علی اکبر آقاجانی و سپهر امامی مقام اول تا پنجم را کسب نمودند
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود